Yer Tipi Kazanlar

Modern, Yüksek Kaliteli ve İşletme Emniyetli Kazan Dizaynı:

EN 303′ e uygun test edilmiş, Thermostream Tekniği  sayesinde  yüksek işletme emniyetine sahip,LPG,Sıvıyakıt veya doğalgaza uygun, üflemeli brülörlü, DVGW, CE ve TSE Kalite ve Güvenlik   Belgelerine   sahip  Esnek  Döküm Dilimli Düşük
Sıcaklık Kazanı. Üç geçiş prensibi sayesinde ocak  yükü  ve dolayısıyla emisyon değerleri düşüktür.  DIN ISO 9001  ve  EN 29001 kalite  belgeleri  yüksek kaliteli üretim ve işletme emniyetinin teminatıdır.
Buderus Patentli Thermostream-Teknolojisi:
Thermostream Teknolojisi, soğuk dönüş suyunun sıcak kazan cidarlarına temas etmeden önce, sıcak gidiş  suyu ile kazan içinde karışmasını sağlayan  Buderus patentli  özel bir dizayndır.  Bu, kazanın üst  kısmında  yerleştirilmiş  olan  dönüş
enjektör  borusu  ve özel  dilim dizaynı  sayesinde  sağlanmıştır.  Thermostream dizaynı  sayesinde  tüm  işletme  şartlarında  ek  önlem  alınmaksızın  yoğuşma, korozyon ve termal şok önlenir. Homojen bir sıcaklık elde edilir.
Buderus Thermostream Kazanlarda İşletme Şartları ve Garanti:
1-) Minimum Dönüş Suyu Sıcaklığı Sınırı Yoktur.
2-) Minimum Debi Sınırlaması Yoktur.
3-) Şönt Pompa Kullanılmasına Gerek Yoktur.
4-) Alt Kazan Sıcaklığı Sınırı Yoktur.
5-) Minimum Brülör Yükü Sınırlaması Yoktur.
6-) Oransal Brülör Kullanımında Sınırlama Yoktur.
7-) İşletme Kesintisi ve Düşük İşletme için Sınırlama Yoktur.
8-) Gidiş-Dönüş Sıcaklık Farkı Sınırlaması Yoktur,
9-) Yüksek işletme  verimi ve yüksek oranda yakıt tasarrufu, ek tedbir  almaksızın %100 işletme emniyeti ile sağlanır.
Şönt pompa kullanılmaması ilk yatırım ve işletme maliyetini azaltır. İşletme Şartları ile ilgili  bir  sınır  veya  talep  (Şönt Pompa v.b.)  olmadığından, kazan gövdesinde yoğuşma nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarar söz konusu değildir ve bu konu da Buderus’un  garanti kapsamı içindedir.  Yüksek Norm  Kullanma Verimi: %94 ve üzeri.   Thermostream   sayesinde   elde  edilen  verim  artışının  yanında;  optimal şekillendirilmiş ısı transfer yüzeyleri,yüksek kaliteli ısıizolasyonu ve bu kazana özel geliştirilmiş  Ecomatic Paneli  ile yüksek verimli  ısı transferi, düşük baca ve durma kayıpları  elde  edilmiş ve %94’ün  üzerinde   kazan   verimine   ulaşılmıştır.  Harici Yoğuşma   Eşanjörü   kullanılması   halinde   Norm   Kullanma   Verimi    %107′ ye çıkabilmektedir. Buderus  Patentli, Esnek,  Korozyona  Dayanıklı Döküm Malzeme:
Buderus patentli, kır döküme göre %40 daha  esnek olan GL 180M özel  alaşım ve korozyon  önleyici  koruyucu kabuk (Barrier skin) kaplı döküm üst yüzeyi sayesinde çok uzun ömür (40 sene ve üzeri) elde edilir.

Detaylar için lütfen aşağıdaki listeden bir kategori seçiniz.