DOĞALGAZ  İÇ TESİSAT  SİSTEMLERİ

bina_ic_tesisat

Bina içi doğalgaz tesisatı teknik esasları şartname gereği belirtilmiş olup, doğalgaz tüketimine yönelik olarak kullanılacak her türlü cihaz, ekipman ve tesislerin ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak can ve mal emniyetini sağlayacak  şekilde tesis edilmesini belirleyen düzeneklerdir.

Genel anlamda;  insan yaşam mahallerinde ihtiyaç olan ısınma, sıcak su ve  ocak için gerekli olan doğalgaz  tesisatının  projelendirilmesinin yapılıp, bu doğrultuda  doğalgaz tesisatının çekimi ve gerekli montajlarının yapımı işlemidir. İç tesisat olarak  sayaç  vanalarından  yakıcı cihazlara kadar olan hattır.

Doğalgaz tesisatlarının kullanım amaçları :

1-Konutlarda ısınma ,sıcak su üretimi ve mutfaklarda gaz kullanımı,

2-Ticari işletmelerde mamul üretimi, ısınma, sıcak su üretimi ve  mutfaklarda  gaz kullanımı,

3-Endüstriyel tesislerde mamul üretimi, ısınma, sıcak su üretimi ve mutfaklarda  gaz kullanım

 

 

kazan

İstanbul sınırları  içinde  İGDAŞ Yetkili Firması olarak Eser Mühendislik;  konutlar ve villalardaki  ısınma ve sıcak su ihtiyaçlarını yoğuşmalı veya konvansiyonel cihazlar ile  karşılamaktayız. Bu cihazların mekandaki yerlerinin tespiti, İgdaş Şartnamesinin  getirdiği uygunluk derecesi,  doğalgaz tesisatının geçiş yerleri ve radyatör  yerlerinin  tanzimi konuları, müşterilerimize ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır. Doğalgaz  tesisatının  projelendirilmesini  takiben onay alındıktan sonra, tüm  tesisatın  bitirilip  gerekli montajlarının da yapılması işlemi sona erdiğinde, İgdaş  mühendisleriyle  birlikte  gaz  açma işlemini Eser Mühendislik olarak gerçekleştirmekteyiz.

Eser Mühendislik olarak tüm işlem evrelerinde,  müşterilerimizi her türlü konuda önceden bilgilendirmekteyiz. Eser Mühendislik işini   seven ve doğru yapmanın bilinciyle hareket eden sorumluluk  sahibi bir ekip olarak,  müşteri memnuniyeti öncül hassasiyetimizdir.