DOĞALGAZ NEDİR?

Organik teoriye göre, diğer fosil yakacaklar gibi doğal gaz da milyonlarca yıl önce yaşamış bitki ve hayvan artıklarından oluşmuştur. Yeryüzü kabukları arasına gömülen bu artıklar, basınç ve sıcaklık etkisiyle, kimyasal değişikliklere uğrayarak doğal gazı meydana getirmiştir. genelde doğal gaza sıra dağ yamaçlarında, petrol yatakları ile birlikte veya serbest olarak rastlanılmaktadır.
Dünyadaki bilinen doğal gaz rezervi 100 trilyon m3 mertebesindedir. en büyük rezerv %43 ile eski Sovyetler Birliği topraklarında bulunmaktadır. Türkiye Rusya’dan 1997 yılında 8 milyar m3 doğal gaz ithal etmiştir. Cezayir’den ise sıvılaştırılmış halde 2 milyar m3 gaz ithal edilmiştir.

Türkiye’nin mevcut halde gaz ithal kapasitesi 10 milyar m3 ile sınırlıdır. ancak bunun çok üzerinde gaz talebi bulunmaktadır. Bu talebin karşılanabilmesi için kaynak çeşitlendirilme ve artırılma imkanları araştırılmaktadır. Rusya’dan Karadeniz altından boru hattı ile gazın Türkiye’ye getirilmesi, İran’dan doğal gaz getirilmesi anlaşmaları imzalanmıştır. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden ve Avrupa’dan gaz getirilme projeleri gündemdedir. Bugünkü şartlarda 2000 yılına kadar sınırlandırılmış görülen yıllık doğal gaz tüketiminin 2.4 milyar m3′ü konutlarda, 2.2 milyar m3′ü sanayide 5.3 milyar m3′ü enerji üretiminde ve 0.78 milyar m3′ü gübre sanayiinde tüketilmektedir.

Türkiye’de doğal gaz verilen beş şehir ve bunlara 1997 yılı için tahsis edilen gaz miktarları şöyledir :
İstanbul 1800 milyon m3,
Ankara 600 milyon m3,
Bursa 230 milyon m3,
Eskişehir 70 milyon m3 ve
İzmit 54 milyon m3.
Ancak özellikle Eskişehir ve İzmit’te tüketim tahsis edilen miktarın çok altındadır.