EVİNİZİN DOĞALGAZ TESİSATI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

1. Sirkülasyon pompalarını gidişe alın. (Tesisat hava yapmaz, üst katlar daha rahat çalışır)

2. Kalorifer kazanının üzerinde vana veya kollektör monte etmeyin. Vana salmastrasından damlayan sular, kazan izolasyonunu bozabilir. Vanayı duvardaki kollektör üzerine monte edebilirsiniz.

3. Çatı arasındaki havalık borularını toplayıp, denge deposuna bir yerden girin ve bu boru üzerine vana monte edin.

4. Kalorifer bacası mahyadan (çatının en üst noktasından) en az 80 cm daha yüksek yapılmalıdır.

5. Kazan kapasite seçimi için tesisatı mevcut binalarda (ısınma problemi yoksa) mevcut radyatör sayılarak, toplamı %5-10 arttırarak kapasite hesaplanır.

6. Apartmanın kullanma suyu boyler ile sağlanıyorsa, boyler için ayrı bir kalorifer kazanı monte edilmelidir. Tek kazandan bina ısıtma ve boyler ısıtması söz konusu olduğundan 3 yollu motorlu vana montajı gerekir. Yaz aylarında çok büyük kapasiteli bir kazan devrede kalacaktır.

7. Dıştan geçen doğal gaz hattının kılıf içinden geçirilmesi gerekir. (Toprak içinden geçmeyen, açıktan geçen hat) Boru temizlenip 2 kat antipas, 2 kere yağlı boya ile boyanıp bant ile sarılmalıdır.

8. Doğal gaz tesisatı topraklanmalıdır.

9. Doğal gaz cihazları banyoya konmamalıdır.

10. Ana giriş gaz kesme vanaları PN4 sınıfı çelik vana olmalı. (50 mm.’den büyük ve kazan tesisatı hattında)

11. Cihaz giriş vanaları TSE 9809′a uygun PN1 sınıfı vana olmalı.

12. Çap 50 mm ve altındaki borularda sadece soğuk bükme yapılabilir.

13. Hermetik cihazlar havalandırma boşluğuna bağlanmamalıdır.

14. Kullanılmış yakıt depolarının kesilmesi; Kullanılmış yakıt depolarının kesilerek bina dışına çıkartılması istenirse; a. Depodaki yakıt tamamen boşaltılmalıdır. b. Mazotlu ahşap talaşı ile tüm yüzeyler metal çıkıncaya kadar temizlenmelidir. c. Su ile yıkanmalıdır. d. Kapakları açılarak bir süre havalandırılmalıdır. e. Kesme işlemi yapılırken depo hacminin havalanması temin etmelidir. f. Bu işlemleri mutlaka kalifiye elemanlar yapmalı ve kontrol etmelidir.