Isı Pay Ölçer ve Gider Paylaşım Sistemleri

evinsicakligi2

Merkezi  ısıtma sistemlerinde  ısı giderlerinin eşit  paylaşılması sistemidir,  ihtiyacın kadar ısınmaktır. Isı pay ölçer veya ısı sayacı ile termostatik vanalardan oluşur.

DİLEDİĞİN KADAR  ISIN, ISINDIĞIN KADAR ÖDE …

Isı pay ölçerler radyatör üzerine ,kalorimetreler ise  tek kolonlu sistemlerde  dönüş kolektörü  girişine takılır . Çoklu kolonlu sistemlerde  ısı pay ölçer kullanımı zorunludur. Her bir radyatör  üzerinden harcanan ısı okunarak toplanır, konutun bireysel ısı harcaması bulunur. Kalorimetrelerde ise;  gidiş-dönüş su sıcaklığı farkı ile geçen su debisi üzerinden daire bazında harcanan enerji okunarak paylaşım yapılır.Isıtma sistemlerinde ısı pay ölçerin yanı sıra, termostatik vana  takılması zorunludur. Böylelikle enerji tüketimi azaltılmaktadır. Termostatik vananın 1◦kısılması , yaklaşık %6’lık yakıt tasarrufu sağlamaktadır.

 

pay_olcer2

 

Isı pay ölçerler,  tüketimi daire başına  adaletli  bir şekilde ölçer , ısı ve su sayaçları ile enerji tüketiminde büyük  oranda tasarruf sağlar. Dolayısıyla ortak gider paylaşımı  sorunu  bitmiş olur. Isınma giderlerinde  %30  ‘lara varan tasarruf  sağlanmış  olur.  Merkezi sistemle ısıtılan konutlarda ,her bir radyatöre monte edilerek bireysel bazda tüketim değerlerini kaydeden ısı pay ölçerler veya daire girişine takılacak sayaçlar, dairelerin gerçek tüketim değerlerine göre gider paylaşımı yapılabilmesini sağlar. Harici bir güç ünitesine ihtiyaç duymaksızın içerisinde bulunan uzun ömürlü pillerle çalışan cihazlar, kullanıcıların mevcut tüketim değerlerini görmelerini sağlayan bir LCD ekrana sahiptir.

pay_olcer3Ölçüm görevlileri, Radyo Frekans Sistemi denilen ve sağlığa kesinlikle zarar vermeyen bir sistem kullanarak,  el bilgisayarlarıyla  evlere girmeden daireye düşen  payı  ölçerler veya sayaçları  okurlar. Dolayısıyla evinize girmeye bile gerek kalmadan  dönem içi yakıt tüketimi bulunmuş olur. Her dönem sonunda okunan veriler, ayrıntılı bir döküm haline getirilir ve bireysel ısı gideri adlı bir doküman halinde kullanıcılara gönderilir.Tamamen bilgisayar ortamında  yapılan okuma ve raporlama  işlemleri; ihtiyaç duyulan bütün ayrıntılarla ve sıfır hatayla dairelere ulaştırılır.

payolcer