Isı Pompası Sistemleri

isi_pompasi_sematik

Isı enerjisini bir ortamdan  diğer bir ortama  taşıyan  ve  elektrik ile beslenen sistemlerdir.  Bildiğiniz  gibi enerji; vardan yok, yoktan  varedilemez. Ya biçim değiştirir ya da bir yerden bir yere taşınır. Isı pompası da ismini,ısı enerjisini bir ortamdan  diğer bir ortama taşıma  kabiliyetinden alır. Isı pompaları Toprak kaynaklı, Su kaynaklı ve Hava  kaynaklı olarak  3 çeşittir. Havanın, suyun ve toprağın  içerisindeki doğal termal enerjiyi sistem içerisinde bulunan soğutucu akışkan üzerine  depolayarak , iç ortama (mahale) aktaran  cihazlardır.

Isı pompaları yüksek verimli sistemler  olup, verim katsayıları olarak  COP ortalama  4 değerine sahiptir.  Fosil  yakıtlı kazanlara  göre  çok daha az enerji tüketmektedirler . Konutlarda ve küçük ticari uygulamalarda  en çok havadan  suya  ısı  pompaları kullanılmaktadır.

 

isi_pompasi_2

Isı pompaları  çevrenin korunmasına  büyük  katkı sağlar.  Ayrıca büyük bir enerji tasarrufu elde edilir. Buderus,  havadan  suya  ısı pompalarında sistem ısıtma  modunda  55◦C’ye  kadar  tesisat çıkış suyunu  ısıtmakta;  soğutma modunda ise,  5◦C’ye  kadar  tesisat  suyunu soğutmaktadır.  Dolayısıyla,  fancoil  cihazları  kullanılarak  hem soğutma  hem de ısıtma yapılabilmektedir. Aynı zamanda  boylerlerle ve  takviyeli olarak  güneş kollektörleri  kullanılmak suretiyle  sıcak su ihtiyacı da karşılanabilmektedir.

 isi_pompasi5