MERKEZİ DOĞALGAZLI SİSTEMLER

merkezi_sistemlerMerkezi ısınma,  İgdaş  servis kutusundan  alınmak  suretiyle   ısıtılacak  olan mahallerin  tek bir yerden ısınması ve  istenirse  aynı  zamanda kullanım sıcak suyunun  sağlanması ve istenilen  yerlere  ulaştırılması  işlemidir.

merkezi_sistemler2

Artık  merkezi ısınma  sistemlerinde,  çok avantajlı olduğundan  yoğuşmalı  kazan ve  kaskad  sistemleri kullanılmaktadır.

 • Yoğuşmada  su  buharındaki gizli ısıdan faydalanılır.
 •  Baca gazı sıcaklıklarındaki  kayıplar  azalır.
 • Yoğuşmalı kazanın tüm avantajlarından daha yüksek kapasitelerde de yararlanılmasını sağlar
 •  %0 – %100 aralığında kapasite kontrolü sağlar. Binanın ihtiyacını tam olarak karşılayacak kapasitede çalışarak yüksek yakıt tasarrufu elde edilir.
 • Düşük su hacmi ile durma kaybı ve ışınım kaybı yok denebilecek kadar azdır.
 • Tek bir kazana göre daha az yer kaplar (duvara asılır).

Sonuçta, YOĞUŞMALI  KAZANLARLA  %15  ile  %30 ARASINDA YAKIT TASARRUFU SAĞLANIR.

merkezi_sistemler3

Merkezi  sistemlerde;  şaye t  kalorifer  sistemi açık,  genleşme  depolu bir sistem ise,  kesinlikle yeni uygulamada kalorifer tesisatının ,  kapalı genleşme depolu  sisteme  dönüştürülmesi  gerekmektedir.    Avantajları çok fazladır .

KAPALI GENLEŞME DEPOSUNUN AVANTAJLARI

 • YAKIT SARFİYATINI DÜŞÜRÜR.
 • Açık genleşme deposunda devamlı şekilde su eksileceğinden ,  su  doldurma ve  taşma  olayları  meydana  gelecektir. Bunu ÖNLER.
 • Kalorifer tesisatının  hava ile temas etmesi sonucu borularda  oluşan çürümeleri ( Korozyon)  ÖNLER.
 • Kapalı  tesisatta  pozitif  basınç  oluşacağından  ısınma  çok  daha iyidir.
 • Su eksilmesinden dolayı üst katlarda  meydana gelen ısınma problemleri ortadan kalkar.
 • Binanın merkezi olarak homojen  biçimde ısınmasını sağlar.