ENDÜSTRİYEL ve BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN PROJELENDİRİLMESİ ve DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMLERİ

460x241-2

Kapasiteye  bağlı kalmaksızın gaz teslim noktası çıkış basıncı 300 mbar’ın üzerinde  olan yerler,

Çıkış basıncına bağlı kalmaksızın doğalgaz ihtiyacı  180 m³/h ‘in üzerinde olan yerler,

Doğalgazın proses(üretim ) amaçlı kullanıldığı yerler.

Gaz teslim noktası olarak,  gaz dağıtım şirketi doğalgaz hattının çelik veya polietilen olmasına  göre değişkenlik gösterir.

Bu noktada servis kutusu basınç düşürme ve ölçüm istasyonları olarak  RMS/RS C tipi (Pe hattan beslenen),  RMS/RS B tipi  (Çelik hattan beslenen) şekildedir.

İgdaş   Şartnamesi gereği endüstriyel ve büyük tüketimli tesisleri projelendirilmesi, İgdaş Şartnamesi’ne bağlı kalarak çizilir ve onaylatılır.

Gerekli düzenlemeler ve tesisat yapımından sonra (Argon kaynağı,röntgen vb…)  İgdaş mühendisleriyle birlikte gaz açılıp, onay alınmak suretiyle  işlem tamamlanmış olur.

muhendislik